Бид уучлахгүй

Бид уучлахгүй хөдөлгөөнөөс НҮБ-д илгээсэн захидлыг дэмжиж байна

Бид уучлахгүй хөдөлгөөнөөс НҮБ-д илгээсэн захидлыг дэмжиж байна

НҮБ-с Шүүх Засаглалын хараат бус байлыг хариуцсан тусгай илтгэгч томилуулан Монголд ажиллуулж дүгнэлт гарган, НҮБ Асамблейд хэлэлцүүлж өгөхийг хүссэн Бид уучлахгүй хөдөлгөөний захидлыг дэмжиж гарын үсгээ зурна уу. Цугалсан гарын үсгийн тоог НҮБ-рүү дахин и-мэйлээр илгээх юм. Баярлалаа

57 зурсан. Зорилт 500

11.4% Гарын үсэг зурах
8810-0660