Бид уучлахгүй

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг нээлттэй болгохыг дэмжиж гарын үсгээ зурна уу

Ах дүү, үр хүүхэд, төрөл төрөгсдийнхөө компаниар ЖДҮ БОНД Концесс авдаг байдлыг арилгахын тулд хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийн нээлттэй болгох хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхийг Монгол улсын их хурлаас шаардаж байна

61 зурсан. Зорилт 1000

6.1% Гарын үсэг зурах
8810-0660