Бид уучлахгүй

Төрийн машиныг хувийн ажилдаа ашигладгийг зогсооё

Төрийн үйлчилгээнд явдаг автомашины улсын дугаар дээр ТҮ тэмдэглэгээ хийхийг дэмжиж гарын үсгээ зурна уу. 

58 зурсан. Зорилт 200

29% Гарын үсэг зурах
8810-0660